The Futures of Doing Nothing

This event has passed
Oct
08
2014
Oct
09
2014

[EN] A two day workshop exploring the possible futures of Doing Nothing (for more information in English see below) designed and facilitated by FoAM, hosted by Z33. The workshop will be conducted in Dutch. This workshop is a part of the Futures Lab of the Future Fictions exhibition.

The workshop will end with a public Apero from 17h to 19h on the 9th of October 2014.

Documentation: https://libarynth.org/future_fabulators/futures_of_doing_nothing

The future of work is a topic that has been with us since the industrial revolution. Today we hear about post-growth economists, new labour movements, sustainability gurus preaching work-life balance, and techno-optimists forecast an automated future which promises more time for leisure, learning or simply doing nothing. Whether through a "21-hour working week", unconditional basic income or ubiquitous automation, we should be moving towards a time where work is history, where stress and overwork are things of the past. However, for the majority of the world, social and economic trends around work are pulling in opposite directions. For some of us long working hours and (self)exploitation are the order of the day, for others unemployment and stagnant economies threaten collapse.

Doing nothing, idling, aimless wandering, pondering, meditating and other forms of being present without striving towards a specific goal are known to be mental states in which the creative and the unexpected tend to emerge. In a world caught between crises, tensions and paradoxes, the need for such creative detours is not a luxury but a necessity.

In the "Futures of Doing Nothing" workshop we are asking how could things be otherwise. What could we change in our individual lives, larger social systems and world-views in order to embrace idleness as a virtue? What does the negative space of the consumerist work-ethic look like? What can we begin changing in our daily routines and enduring principles, starting today, tomorrow or next week? In short, what might be the futures of doing nothing?

We invite dedicated practitioners and enthusiasts - people who are willing to challenge and change unsustainable work-culture - to spend two days probing the past, present and future of idleness. We want to find out about existing and emerging ideas, practices and philosophies that can guide us through what could be the futures of doing nothing. In a co-creative process we will design a range of scenarios and translate them into experience prototypes or "pre-enactments" that can be integrated in the participants’ daily life.  

DSCF3411


[NL] De toekomst van 'werk' is sinds de industriële revolutie een topic geworden. Vandaag de dag horen we over postgroei-economisten, nieuwe arbeidersbewegingen, duurzaamheidsgoeroes die het evenwicht tussen beroeps- en privéleven prediken, en techno-optimisten die een geautomatiseerde toekomst voorspellen met meer tijd voor vrije tijd, leren of simpelweg nietsdoen. Of het nu door een 21-urenwerkweek is, een onvoorwaardelijk basisinkomen of alomtegenwoordige automatisering, we zouden in elk geval moeten evolueren naar een tijd waarin werk geschiedenis is en waarin stress en overwerken tot het verleden behoren. Sociale en economische trends duwen de meerderheid van de wereldbevolking nochtans de omgekeerde richting uit. Voor sommigen onder ons zijn lange werkuren en (zelf)uitbuiting aan de orde van de dag, voor anderen betekenen werkloosheid en stagnerende economieën de teloor- of zelfs de ondergang.

Van nietsdoen, lanterfanten, doelloos ronddwalen, overdenken, mediteren en andere vormen van aanwezig zijn zonder een specifiek doel voor ogen, is bekend dat het mentale toestanden zijn die creativiteit en serendipiteit bevorderen. In een wereld die gevangen zit tussen crisissen, spanningen en contradicties, zijn zulke creatieve omwegen geen luxe maar absolute noodzaak.

In de workshop 'Futures of Doing Nothing' vragen we ons af hoe de dingen anders zouden kunnen. Wat kunnen we in ons individueel leven veranderen, in grotere sociale systemen en wereldbeelden om nietsdoen te omarmen als een deugd. Hoe ziet het negatief van de werkethiek in een consumptiemaatschappij eruit? Wat kunnen we in onze dagelijkse routines en voortdurende principes al beginnen te veranderen, vandaag al, of morgen of volgende week? Kort gezegd, hoe zouden toekomsten van nietsdoen er kunnen uitzien?

We nodigen beoefenaars en enthousiastelingen van nietsdoen uit - mensen die bereid zijn om hun niet-duurzame werkcultuur uit te dagen en te veranderen - om gedurende twee dagen het verleden, heden en de toekomst van nietsdoen te verkennen. We willen bestaande en nieuwe ideeën, praktijken en filosofieën bekijken, die ons kunnen leiden door wat de toekomsten van nietsdoen zouden kunnen zijn. We zullen in een cocreatief proces een reeks scenario’s ontwerpen en vertalen naar ervaringsprototypes of 'pre-enactments', die in het dagelijks leven van de deelnemers geïntegreerd kunnen worden.


Location

Z33, Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt, Belgium
Get directions: Google maps