Library

At FoAM’s studio in Brussels we collect books, media and materials related to our activities and interests. In our multi-sensory library visitors may read, view, listen to and touch snippets of the culture that FoAM’s collaborators cherish. The most traditional part of the library is our hard-copy section which includes books, magazines, zines and pamphlets. It is an eclectic collection of scientific and philosophical texts, artistic anthologies, richly illustrated design books, software manuals and recipe collections, futuristic science fiction, and even obscure facsimiles of alchemical manuscripts and botanical guides.

Additionally, we have collected a small selection of contemporary digital audiovisual works – DVDs, CDs (and even a few CD-ROMs) containing experimental films, abstract computer graphics, compositions, electronic and computer music, generative animation, artistic portfolios and other curiosa. For people more inclinded to the sense of touch, our rarity cabinet of material samples might be of interest. We have a collection of textiles, plastics, seeds, composites and even active materials, collected over the years through FoAM's productions and workshops.

The library and its adjacent working space offer a place for concentrated work, providing researchers a much-needed break from fast-paced professional life. It is accessible by appointment, for one person or a small group at a time, allowing visitors to concentrate on their studies without distractions.

Most of the library has now been catalogued and is accessible online here: https://www.zotero.org/groups/foam_library_brussels/items


[NL] In FoAM's studio in Brussel verzamelen we boeken, audiovisuele media en fysieke materialen die verband houden met onze activiteiten en interesses. In onze multi-sensorische bibliotheek kunnen bezoekers kijken, voelen, luisteren en lezen over de cultuur die FoAM's medewerkers koesteren. Het meest traditionele onderdeel van de bibliotheek is onze hard-copy sectie, die boeken, tijdschriften en pamfletten omvat. Het is een eclectische verzameling van wetenschappelijke en filosofische teksten, artistieke bloemlezingen, rijkelijk geïllustreerde designboeken, softwarehandleidingen en receptenverzamelingen, futuristische sciencefiction en zelfs obscure kopieën van alchemistische manuscripten en botanische gidsen.

Voorts hebben we een kleine selectie van hedendaagse digitale audiovisuele werken verzameld – dvd's, cd's (en zelfs een paar cd-roms) met experimentele films, abstracte computergraphics, composities, elektronische en computermuziek, generatieve animatie, artistieke portfolio's en andere curiosa. Voor mensen die de tastzin meer genegen zijn, kan ons rariteitenkabinet van materiaalstalen interessant zijn. We hebben een verzameling van textiel, plastieken, zaden, composieten en zelfs actieve materialen over de jaren heen tijdens FoAM's producties en workshops aangelegd.

De bibliotheek en haar aanpalende werkruimte vormen een plaats voor geconcentreerd werken, terwijl ze onderzoekers een hoognodige pauze geeft in hun almaar voortrazende professionele bestaan. Ze is toegankelijk op afspraak en laat slechts één persoon of een kleine groep tegelijkertijd toe, zodat de bezoekers niet afgeleid worden en zich kunnen concentreren op hun studie.

De bibliotheek is grotendeels gecatalogiseerd en is online toegankelijk via: https://www.zotero.org/groups/foam_library_brussels/items