foam

Activities > Workshops

Workshops

[EN] At FoAM, we believe that learning doesn’t stop at the gates of established educational institutions. The joy of discovering new things and adopting new skills is shared by all ages, disciplines and cultures - so why should an official graduation ceremony put a stop to this? FoAM's workshops are designed to broaden participants’ understanding of the context in which they live and work, as well as provide them with useful transdisciplinary skills and knowledge.

When we design workshops we carefully choose the teaching methods to suit the group and the thematic. These approaches can range from intensive hands-on tutorials to different forms of participatory group learning. Whether through introductory courses or advanced masterclasses, FoAM has different ways of engaging both professionals and enthusiasts in mixed groups. An important aspect of our workshops is the emphasis on learning from one another. This approach breaks down the hierarchy between teacher and student, making everyone an expert and a novice at the same time. The workshops are usually intensive sessions that last from a day to a week. Learning at FoAM doesn’t stop at becoming technically or intellectually more proficient, but includes developing interpersonal skills as well.


[NL] Bij FoAM geloven we dat leren niet stopt aan de poorten van gevestigde onderwijsinstellingen. De vreugde van nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te gebruiken is van alle leeftijden, disciplines en culturen – dus, waarom zou een officieel afstuderen daar een einde aan maken? FoAM's workshops zijn ontworpen om de manier waarop de deelnemers de context waarin ze leven en werken begrijpen, te verbreden en hun bruikbare transdisciplinaire vaardigheden en kennis mee te geven.

Als we workshops ontwikkelen, kiezen we de onderwijsmethodes met zorg, zodat ze bij de groep en het thema passen. De aanpak kan gaan van intensieve praktische lessen tot verschillende vormen van participatief groepsleren. FoAM weet zowel bij inleidingen voor beginners als masterclasses voor gevorderden vakmensen én enthousiastelingen in gemengde groepen te betrekken. Een belangrijk aspect van onze workshops is de nadruk op het leren van elkaar. Deze aanpak doet de hiërarchie tussen leraar en leerling teniet en maakt van iedereen tezelfdertijd een expert én een beginneling. De workshops zijn normaal gezien intensieve sessies die van een dag tot een week kunnen duren. Leren bij FoAM houdt niet op bij een grotere technische of intellectuele deskundigheid, maar houdt evenzeer de ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden in.

.x-med-k.

.x-med-k. is a series of workshops and seminars investigating the changing faces of the fleeting field of experimental media arts. From 2004 to 2008 ...

Luminous Green

Reflecting on the role of the arts, design and technology in an environment of turbulence, Luminous Green is a series of gatherings about a ...

Splinterfields Workshops

Splinterfields is an initiative of several Brussels-based organisations (Constant, FoAM, nadine and OKNO) active in the fields of technological and media arts to foster ...

Time for an Urban (Re)evolution – Negotiating Body, Space and Food

artistic method of butoh dance for an urban ecology

Tanglebots workshop preparation

It's workshop time again at Foam Kernow. We're running a Sonic Kayak development open hacklab with Kaffe Matthews ...