foam

Events > I+C+i #2 ¿Una revolución educativa?

I+C+i #2 ¿Una revolución educativa?

Started: March 21, 2012, 7 p.m.
Ended: March 21, 2012, 9 p.m.

Description

Nik Gaffney will discussing FoAM's approach to peer-based learning, ad-hoc empiriciscm and ecstatic tinkering at I+C+i #2 alongside Sergi Jordà and Lali Bosch

  • http://www.cccb.org/en/curs_o_conferencia-i_c_i_a_revolution_of_education-40316
  • http://www.cccb.org/icionline/revolucio-educativa/

Location

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre 5
08001 Barcelona
Spain

I+C+i // Debat "Reptes i necessitats de l'educació actual"

Video of the debate "Reptes i necessitats de l'educació actual" is now online (original version in Catalan, Spanish and ...